ANASAYFA

FORUM

HABERLER

ZİYARETCİLER

SORULARINIZ

KİTAP

EFENDİMİZ

NAMAZ

HİKMETLİ KİTAP

FİLİMLER


   
  Tevhid Nesli geliyor....
  ISLAMDA GAYB KONUSU
 


Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin…(2/32)

 

Değerli kardeşlerim, Gayb konusu islamı ve onun tevhid akidesini anlamada çok önemli bir yere sahiptir. Bu konu doğru anlaşılırsa birçok yanlışın önüne geçilebilecek, ve dini kullanarak insanları sömüren asalaklar bertaraf edilebilecektir…

 

Bu bölümü dikkatle sonuna kadar okuyup inceledikten sonra göreceksiniz ki,  insanlar tarafından değer verilen  birçok eser delalet içermektedir..

 

Bize büyük üstad/şeyh  diye yutturulan çoğu insanlar cehalet içindedir..

 

Kendisine vahiy /ilham  geldiğini iddia ederek gelecekten haber veren cahiluzzamanların eserleri garabet barındırmaktadır…

 

Kendilerini bu gaybi haberlerle mehdi / resul  ilan eden şarlatanlarda hıyanet içindedirler…
 

Bana Zuheyr b. Harb rivayet etti. (Dedi ki): Bize İsmail b. İbrahim Davud'tan [1], o da Şa'bi'den, o da Mesruk'tan [2]naklen ri­vayet etti. Mesruk şöyle demiş: Hz. Âîşe'nin yanında dayanmış oturuyor­dum. Bana dedi ki:

— Ya Ebâ Âişe: [3] Üç şey vardır, ki her kim onlardan birini söy­lerse Allah'ın Resulüne büyük iftira atmış olur. Ben :

— Nedir onlar? dedim.

1 - «Herkim Muhammed (Aleyhisselatu ve  Sellem) 'in rabbini gör­düğünü söylerse Allah'ın Resulüne büyük iftira atmış olur» dedi. Ben da­yanmış vizayette idim. Hemen oturarak;

— Ya Ümmel mü'minin! Bana müsade buyur acele etme Allah Azze ve Celle:

«Yemin olsun ki, peygamber onu apaçık ufukta gördü.»[81/23] «Yemin olsun ki, onu başka bir İnişte de gördü.»[53/13] buyurmadımı? dedim.
Aişe(Radtyallahu Anhâ):

  Bu ümmetten bu meseleyi Resulüllaha ilk soran benim. Resulü Ekrem

  «O ancak Cibril'dir. Ben onu şu iki defadan başka halk edildiği şekilde görmedim.    Onu semadan inerken vücudunun büyüklüğü yer ile gök arasını kaplamış olarak gördüm.»

Aişe (Radıyallah  Anhâ)  (sözüne devamla):

  Hem sen Allah'ın (kendisi hakkında):

«Onu gözler idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O lâtiftir, ha-birdir.»[6/103]  buyurduğunu işitmedinmi (yine) Teâlâ Hazretlerinin:

«Hiç bir insan için imkân yoktur ki, Allah onunla ya vahiy ile ye perde arkasından, yahut kendisine bir Resul göndererek onun izniyle, onuiı dilediğini vahiy buyurması şekillerinden başka bir suretle konuşmuş ol­sun. Çünkü Allah en yüksek ve en hakimdir.» buyurduğunu duymadın mı?

2  - «Her kim Resulüllâh (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Allah'ın kita­bından bir şey gizledi derse Allah'ın Resulüne büyük iftira atmış    olur. Halbuki Allah:

«Ey Resul! Sana Rabbinden her indirileni tebliğ et. Şayet bunu yap-mnTsan Allah'ın risaletini tebliğ etmiş olmazsın.» buyurmaktadır.

3 - «Her kim kendinin yarın olacak şeyleri haber verdiğini söylerse muhakkak Allah'a en büyük iftirada bulunmuştur. Halbuki Allah:

«De ki, göklerde ve yerlerde olanlar gaibi bilmezler. Ancak Allah bilir.» buyuruyor dedi. [ Sahihi Müslim - Iman - No. 177]
[1]Ebu  Bekr  Fhıvud  b.  Ebû  Hhf
[2]Mesruk b. Abdırrahman
[3]Ebu  Aİşe,   Mesruk'un   künyesidir.   Babasının   adı   Ecda'dır.   Mesruk,   çalınmış demektir. Ona bu ismin verilmesi küçükken çalındığı içindir. Sonra bulunmuştur

 

 

 

·       
GAYBI KİM BİLİR ?

1.       ALLAH VE GAYB BİLGİSİ

2.       HZ. PEYGAMBER VE GAYB BİLGİSİ

3.       SON SÖZ

 

·        GAYBİ KONULARDA ÖLÇÜ

1.       GİRİŞ

2.       KUR’AN’A YAKÎNİ İMAN

3.       KUR’AN VE GAYB ALANI

4.       İTİKADDA SÜBÛTU KAT’İ VE DELALETİ KAT’İ NASSA DAYANMAK

 

·        GAYB NEDİR ?

1.       GAYBI SADECE ALLAH BİLİR

2.       PEYGAMBERLERDE GAYBI BİLEMEZ

3.       ŞEYHLERİN, PİRLERİN GAYBI BİLMESİ

 

·        GAYBI İHBAR EDEN RİVAYETLER ÜZERİNE

1.       KUR'ÂN-DIŞI GAYBÎ İHBARLAR

2.       GAYBÎ İHBARLARIN ÇIKIŞ ÂMİLLERİ

3.       GAYBÎ İHBARLARIN ÖZELLİKLERİ

4.       ÖRNEKLER

5.        SON SÖZLER

 

·        Hz. PEYGAMBER GELECEĞİ BİLİYORMUYDU ?

 

·        GAYBİ  BİLGİLERE  YASLANARAK EĞEMENLİK KURMAK

1.       GİRİŞ

2.       GAYBIN TARİFİ

3.       GAYBI KİM BİLEBİLİR

4.       SONUÇ

 

·        KURANDA İNSAN / GAYB İLİŞKİSİ

1.       İNSAN NASIL BİR VARLIKTIR

2.       GAYB NEDİR ?

3.       İNSAN – GAYB İLİŞKİSİ

4.       GAYBIN İNSANIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Link: Hz.Peygamber Ve Gaybı Bilmek - İslamiGundem.


Gayb Bilinir mi? -  Prof.Dr.Abdulaziz Bayındır -  Prof.Dr.Yaşar Düzenli

 
  Bugün 5 ziyaretçi bizimle...  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=