ANASAYFA

FORUM

HABERLER

ZİYARETCİLER

SORULARINIZ

KİTAP

EFENDİMİZ

NAMAZ

HİKMETLİ KİTAP

FİLİMLER


   
  Tevhid Nesli geliyor....
  - İslam ve tasavvuf...
       İyi bir eğitici, yavaş yavaş kendisini gereksiz yapabilendir.

        (T. Carruthers)


        „Sürdüler Türk`e „tasavvuf“ diye olgun şirayı;

        Muttasıl şimdi „hakikat“ kusuyor Sıdkı Dayı !

 

        Bu cihan boş, yalnız bir rakı hak, bir de şarab;

        Kıble: tezgah bahşı, meyhaneci oğlan : mihrab;

 

       Git o “Divan” mı, ne karnağrısıdır, aç da onu,

       Kokla bir kere, kokar mis gibi “Sadıkburnu !”

       Beni söyletme neler var daha !

 

                                 Mehmet Akif Ersoy

                                 (Safahat 443)

                 


1-     TASAVVUF`UN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ

 

A-      TASAVVUF NEDİR ?

B-      ASRI SAADET´TE TASAVVUF VARMIYDI ?

C-     HİCRİ 1.YÜZYIL : KİŞİSEL ZÜHD HAREKETLERİ  

D-      HİCRİ 2. YÜZYIL : TASAVVUF DOĞUYOR

E-       HİCRİ 3. YÜZYIL: BEYAZÎD BİSTÂMİ, CÜNEYD-İ BAĞDADİ

F-       HİCRİ 4. YÜZYIL TASAVVUFU VE HALLÂC-I MANSUR

G-      HİCRİ 5. YÜZYIL:  TASAVVUF YENİ BİR İNANÇ SİSTEMİ

H-      6. YÜZYIL TASAVVUFU : SUHREVERDİ, ARABİ, GAZZALİ

I-        HİCRİ 7. YÜZYIL TASAVVUFU VE CELALEDDİN RÛMİ

 

      2-     TASAVVUFUN KAYNAKLARI

 

A-    Felsefe

B-    Hint Mistisizmi

C-    Şamanizm

D-    Hristiyanlık

E-     Fars Kültürü

F-     Diğer Tesirler

 

      3-     TASAVVUF MÜSLÜMANLARA NE GETİRMİŞTİR ?

 

A-      Tasavvuf, MüslümanlarIn Tevhid İnancInI Bozmuştur

B-      Tasavvuf, MüslümanlarIn Peygamber İnancInI Bozmuştur

C-      Tasavvuf, MüslümanlarIn Kur'an İnancInI Bozmuştur

D-      Tasavvuf, MüslümanlarIn İbadet Şeklİnİ Bozmuştur

E-       Tasavvuf, müslümanlarIn ahlakInI bozmuştur

F-       Tasavvuf, müslümanlarIn dİn anlayIşInI bozmuştur

G-      Tasavvuf, İslam'In İnsana bakIşInI bozmuştur

 

      4-     TASAVVUF VE VAHDET-İ VUCUD İNANCI

 

A-      Mekke müşriklerinde dahi bulunmayan yanlişlik

B-      en büyük ŞİRK : VAHDET-İ VUCUD İNANCI

C-      Ünlü  VAHDET-İ VÜCÛDcular ve meŞhur sözlerİ

 

    5-     VAHDET-İ VÜCUD KÜFÜR MÜ ?

 

    6-     TASAVVUF'TA "YAZDIRILMA" MOTİFİ  

 

A-    Muhyiddin İbnül Arâbî

B-    Mevlana Celaleddin Rûmî

C-    Said Nursî

 

    7-     TASAVVUF EHLİNİN "ANLAŞILAMAZLIK" MİT'İ

 

   

8-     TASAVVUFTA SAPTIRILAN KAVRAMLAR

A-      VELİ VE EVLİYA KAVRAMLARI

B-      ZİKİR KAVRAMI

 

    9-     TASAAVUF İSLAM´IN ÖZÜ MÜ ?

 

1-       TEVHİD İNANCI

2-       MUHALEFET-ÜL LİL HAVADİS

3-       ZAHİR – BATIN

4-       İNZİVA

5-       RİYAZET

6-       KULLUK

7-       TARİKAT ADABI – ŞEYHE  KATIKSIZ  KULLUK

 

    10- TAĞUT'LA SAVAŞMAK DURURKEN NİÇİN TASAVVUFLA UĞRAŞIYORSUNUZ ?

 

    11- İSLAM, TASAVVUF VE TARİKATLAR

 

    12- MUHYİDDİN İBN ARABİ SAYFASI

 

    13- MEVLANA CELALEDDİN RUMİ SAYFASI

 

    14- BAZI ÜNLÜ TASAVVUFCULAR

          15- KUR`AN IŞIĞİNDA TARİKATLARA BAKIŞ

            
16- HURAFEDEN HİDAYETE HATIRALARIM

 

 

 

 

 Tasavvuf islamin neresinde?


 
  Bugün 22 ziyaretçi bizimle...  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden