ANASAYFA

FORUM

HABERLER

ZİYARETCİLER

SORULARINIZ

KİTAP

EFENDİMİZ

NAMAZ

HİKMETLİ KİTAP

FİLİMLER


   
  Tevhid Nesli geliyor....
  - Kur`an ne diyor !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUR’AN’A GÖRE KORUNMA YOLLARI
Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki, O'na karşı gelmekten korunmuş olabilesiniz.
DOSDOĞRU OLMAK
 Dosdoğru olmak,Allah’ın istediği istikamette olmak ve o istikamet üzerinde kalabilmek gerçekten zor bir iştir.Allah Rasulu s.a.v. Hud suresi 112.ayet nazil olduğunda yani
KUR’AN’A GÖRE DAVET METODU
 Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış; doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları
KUR’AN’DA OLUMLU İNSAN TİPLERİ
 Mü'minler, ancak onlardır ki; Allah anıldığı zaman kalbleri ürperir, Allah' ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar ve Rabblarına tevekkül ederler
KUR’AN’DA İNSANIN ÖZELLİKLERİ
İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin.
KUR’AN’A GÖRE EN HAYIRLILAR
 Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, yaratıkların en iyileridirler.
KUR'AN'A GÖRE FASIKLARIN ÖZELLİKLERİ
 Şüphesiz Allah, bir sivrisineği olsun, ondan üstün olanını olsun (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun
KUR’AN’A GÖRE KAFİRLERİN ÖZELLİKLERİ
İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz,
KUR’AN’A GÖRE İBRET ALMAMIZ GEREKENLER
 Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yarattığı her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimalini düşünmüyorlar mı?
KUR’AN’A GÖRE KONUŞMA KURALLARI
 Kitap'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyilikle emredersiniz? Düşünmez misiniz?.
KUR’AN’A GÖRE CEHALETİN ÖZELLİKLERİ
 İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler
KİMLERİN AMELİ BOŞA GİDER?
Bugün, size temiz olanlar helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. İnanan hür ve iffetli kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları
KURTULUŞA ERENLER KİMLERDİR?
 Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resûlüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak «İşittik ve itaat ettik» demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
KUR’AN’DA MÜCRİMLERİN ÖZELLİKLERİ
 Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Suçlular elbette saadete erişemezler
UNUTANLAR
Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: «Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?» diyor
YAZIKLAR OLSUN-VAY HALLERİNE
 Vay(yazıklar olsun), Kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, «Bu Allah katındandır» diyenlere! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!.
KİM ONLAR?
SAKIN ONLAR GİBİ OLMAYIN
 Onlar;
İnanmadıkları halde “inandık”derler
(2/Bakara-8)
 
  Bugün 20 ziyaretçi bizimle...  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden